Na odpustovej slávnosti v Krásnej nad Hornádom


V mestskej časti Košice – Krásna nad Hronádom v stredu 5. júla 2017 si uctili patrónov farnosti sv. Cyrila a Metoda.

Na odpustovej slávnosti sa zúčastnili sestry z košickej komunity – sr. Mária Vengliková, FDC, sr. M. Hieronyma Panocová, FDC a sr. M. Eva Duffková, FDC.

Hlavným celebrantom bol Mons. ThLic. Jozef Šechný, kanonik.