Na púti s gymnazistami v Prešove


KOŠICE/PREŠOV –  V prvú pôstnu sobotu za slnečného počasia putovala skupinka 21 študentov malého gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach (príma až tercia + 2 deviatačky zo ZŠ Gemerská 2 Košice)  za svätými a blahoslavenými do Prešova. Navštívili sme kláštor menších bratov františkánov. V Kaplnke relikvií sme si pozorne vypočuli prednášku br. Tomáša, OFM. V Kostole sv. Jozefa sme sa pomodlili krížovú cestu pre adolescentov a naobedovali sme sa v priestoroch starobylého františkánskeho kláštore.

Po súkromnej prehliadke Hlavnej ulice v Prešove sme pokračovali do Konkatedrály sv. Mikuláša, kde sme sa pomodlili o dar štedrosti k patrónovi chrámu. Veľmi zaujímavou a obohacujúcou bola návšteva gréckokatolíckej Katedrály sv. Jána Krstiteľa. Duchovný otec nám priblížil históriu chrámu, zariadenie, krátke životopisy blahoslavených biskupov P. P. Gojdiča a V. Hopku. Videli sme vernú kópiu Turínskeho plátna a tiež navštívili krypty. Púť sme zakončili modlitbou pri čiernej Madone v bočnej kaplnke chrámu.

Zážitok celého dňa bol umocnený aj cestou domov vlakom, ktorý si pamätal minulosť 50 rokov a aj v ňom sme cítili ochranu všetkých svätých… Vďaka Bohu šťastne sme sa vrátili do Košíc.

Veľká vďaka patrí aj br. Dominikovi, OFM za pozvanie a zorganizovanie púte u františkánov.

sr. M. Faustína Zaťková, FDC – katechétka