Návšteva prvoprijímajúcich v kláštore v Prievidzi


Z príležitosti 100. výročia zjavenia sa Panny Márie vo Fatime, konajú sa v našej farnosti modlitbové stretnutia k úcte Panny Márie.

Dňa 22.5.2017 navštívili náš kláštor Srdca Panny Márie v Prievidzi deti, ktoré boli na prvom sv. prijímaní.

Prišli aj so svojimi rodičmi. V našej kaplnke sme sa pomodlili a zasvätili sme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po skončení pobožnosti sme pobudli na našom dvore a hrali sme rôzne hry. Konalo sa aj malé občerstvenie, všetci sme niečím prispeli.
Niektorí rodičia večer napísali emailom. Aspoň jeden z nich: Marcela Benovicová: Ďakujeme za krásne prežitý podvečer.