Nedeľa Božieho milosrdenstva v Trnave


Sviatok Božieho milosrdenstva

23. apríla 2017 v Provinciálnom dome v Trnave mal neopakovateľnú atmosféru. Ráno o 7:30 hod. v Kaplnke Najsv. Eucharistie sv. omšu celebroval P. Peter Tibenský, SJ.

Tri sestry z komunity sa zúčastnili na Hodovej slávnosti  o 10:30 hod. vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Trnave – Prednádraží.

Popoludní o 15:00 hodine bola Hodina milosrdenstva – moderovaná adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva.V tento deň oslávili svoje rehoľné meniny dve členky komunity: sr. M. Faustína Zaťková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC.