„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

O rehoľnom živote v škole v Kráľovskom Chlmci

O rehoľnom živote v škole v Kráľovskom Chlmci

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC/MICHALOVCE – V stredu 15. mája 2019 navštívili sestry z michalovskej komunity Kráľovský Chlmec, aby na pozvanie dp. kaplána Petra Schmotzera porozprávali o zasvätenom živote žiakom zo ZŠ Ľ. Kossutha.

Žiakov zaujímalo nielen to, podľa akej regule žijú Dcéry Božskej Lásky, aká je formácia a čo všetko sľubuje rehoľná sestra, ale aj osobné svedectvo, ako a prečo sa sestry rozhodli pre rehoľné povolanie a ako toto rozhodnutie prijala rodina či blízki.