Ocenenie sr. M. Hieronyme Panocovej, FDC


Ocenenie sr. M. Hieronyme Panocovej, FDC

Pri príležitosti Dňa učiteľov 2018 bola navrhnutá a ocenená za 15 rokov pedagogickej činnosti na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach naša sr. M. Hieronyma, FDC – ThLic. Mgr. Mária Panocová. Gratulujeme! Viac:

Deň učiteľov