Odpustová slávnosť v Košiciach – Kráľovnej pokoja


Komunita Dcér Božskej Lásky v Košiciach sa nachádza na území Farnosti Kráľovnej pokoja v mestskej časti Juh.

Patrónku farnosti  – Kráľovnú pokoja –

spolu s veriacimi naše sestry oslávili v deň odpustu 22. augusta 2017 pri rannej sv. omši, ktorú celebroval dp. Martin Lučko, kaplán vo Veľkých Kapušanoch a rodák z Farnosti Košice – Juh.

Sestry sa zúčastnili na bohatom  „odpustovom“ programe

  • v sobotu 26. augusta o 18:15 hod. – svedectvo a hudobno-poetické pásmo k Panne Márii p. Moniky Kandráčovej, speváčky ľudových a duchovných piesní.
  • v nedeľu 27. augusta – na sv. omši o 9:00 hod., ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita.
  • popoludní na divadelnom predstavení „Fatima“ v podaní mladých z farnosti v areáli Centra pre rodinu.