Októbrová duchovná obnova pre dievčatá v Trnave


Duchovná obnova pre dievčatá v Trnave, uskutočnená 14.10.2017 pod vedením Ducha Svätého a skrze sestry M. Janu Pavlu Lalíkovú, FDC a  Zuzanu Kubíkovú, FDC, sa niesla

v duchu témy ,,Odvážny rok“ ,

ktorá bola inšpiráciou z, pápežom Františkom, vyhlásenej rovnomennej témy duchovnej prípravy na nadchádzajúce svetové dni mládeže v Paname (2019) a Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Počas oficiálnej duchovnej prípravy bude predstavených deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, úzko spätých  s odvahou a vodou. 

Prvým vzorom nám bolo svedectvo Jána Krstiteľa, pričom bolo pripravené pre odvážne dievčatá, ktoré nemenej odvážne prijali toto pozvanie ku stíšeniu, očisteniu sa v živej Vode.  Vytvorili sme spoločenstvo dievčat, ktoré sa nechalo Božím slovom ,,vyrušiť“, so snahou nezostať na povrchu, pátrať hlbšie po túžbach, ukrytých v srdci každej z nás. Očistným nám boli meditácie v kaplnke, modlitba, zdieľanie v spoločenstve, ktoré sme utvorili a v neposlednom rade sv. spoveď, ku ktorej sme pristúpili. Sviatostnú službu mal don Marián Zachar, SDB. Bol to pre nás veľmi vzácny čas a sme zaň Bohu, sestrám i dievčatám zo srdca vďačné. Veríme, že Pán presvecoval nielen naše tváre (viď. foto) ale najmä srdcia 🙂