Pašie „detí pre deti“ na Kvetnú nedeľu v Prievidzi


V nedeľu 9. apríla 2017 sme v kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi

na detskej sv. omši čítali Pašie.

Boli to deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. V škole sme si rozdelili úlohy a nacvičili texty. Oblečenie im pripravili rodičia, ktorí sa aktívne zapojili do tohto podujatia a tešili sa, že ich deťom sa podujatie vydarilo a takto hlbšie prenikli do udalostí Veľkého týždňa a Kvetnej nedele.

(text: sr. M. Xavéria Mikulová, FDC)