Pašie v Prievidzi 2018


Pašie v Prievidzi 2018

Na Kvetnú nedeľu 25.3.2018 hrali deti zo ZŠ Mariánska v Prievidzi Pašie. Pripravujú sa na prvé sv. prijímanie a k danej príprave bola aj ochota nacvičiť Pašie. Pripravili sme sa na hodine Náboženskej výchovy a rodičia nám pomohli vyrobiť kostýmy. Deti boli skvelé a my sme sa tešili z ich hereckého výkonu. Takto si plnšie uvedomili hodnotu Ježišovej výkupnej ceny na kríži, vstup do Veľkého týždňa a prípravu na slávenie Veľkej noci.

sr. M. Xavéria Mikulová, FDC

hdr