„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Piate stretnutie biskupov, laikov a zasvätených

Mládež – sebaprijatie – sebadarovanie. To bola hlavná téma dvojdňového stretnutia, ktoré sa konalo od piatku do soboty 21. a 22. februára 2020 v Kúpeľoch Nimnica.

Viacerí biskupi, delegáti z diecéz/eparchií, cirkevných inštitúcii, spoločenstiev, spolkov, združení a hnutí, zástupcovia reholí, zasvätené osoby i angažovaní laici sa zamýšľali nad pastoráciou mládeže. Vychádzali z posynodálnej apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Christus vivit. Našu Kongregáciu na stretnutí zastupovali sr. M. Veronika Komadová a sr. M. Alžbeta Domoráková.

Viac na TK KBS.

Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC