Plnomocné odpustky v košickom kláštore


Plnomocné odpustky v košickom kláštore

Možnosť získať plnomocné odpustky v Kláštore sv. košických mučeníkov pre verejnosť:

Svätá omša:

  • pondelok 6:45 hod.
  • utorok 16:30 hod.
  • streda 6:45 hod.

Korunka k Božieho milosrdenstva denne o 15:00 hod.

Vešpery denne o 16:30 hod.

Po dohode so sestrami aj v inom čase. Kontakt:

Košice

Dekréty: plnomocné odpusky a pápežské požehnanie