Pomazanie chorých v košickom kláštore


KOŠICE – V utorok 11. februára 2020 na liturgickú spomienku Lurdskej Panny Márie v kláštornej kaplnke sv. Jozefa pri svätej omši vyslúžil vdp. JCLic. Matej Babčák sviatosť pomazania chorých. Prijalo ju 10 veriacich.

Panna Mária Lurdská – oroduj za nás!