Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Veronika Hubalová o duchovnej obnove napísala:

Začiatok pôstneho obdobia sme sa rozhodli duchovne obnoviť  a nabrať tak ,,odvahu žiť v Pravde“ . Témou a celým stretnutím nás 17.2.2018 sprevádzali sestry sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Biblickou postavou, nad ktorej životom sme meditovali, zobrazujúcou práve nazeranie Pravde nám bol Jakub.

Dvanásť dievčat so zatajeným dychom a otvoreným srdcom načúvali svedectvu človeka, ktorého príklad vo veľa rezonoval práve v ich živote a prežívaní. Stíšenie, zdieľania, adorácia, sviatosť zmierenia a svätá omša boli dôležitými aspektmi, prítomnými v tento milostivý deň, ktorý pre nás sestry pripravili J Sv. omšu a sviatosť zmierenia vyslúžil vdp. Peter Gula, farár v Majcichove, ktorý sa nám prihovoril s posolstvom ,,rozširovania si sŕdc“. Mali sme priestor uvažovať nad dôležitosťou prítomnosti či neprítomnosti Pravdy v našich životoch, jej nasledovania či, naopak, otvorenosti pre naše nájdenie sa Ňou- Ním. 🙂