Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave


V sobotu 1. apríla 2017 sa uskutočnila

pôstna duchovná obnova pre dievčatá

v Útulku sv. Jozefa v Trnave. Program pre 14 dievčat viedli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Svätú omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval don Marián Zachar, SDB.