Pôstna duchovná obnova pre ženy v Michalovciach


Pôstna duchovná obnova pre ženy v Michalovciach

V sobotu 17. marca 2018 sa v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach uskutočnila pôstna duchovná obnova pre ženy. Téma „Obmyte sa“ načrtla myšlienku umytia duše v Kristovej krvi. Sr. M. Christiana Števárová, FDC siahla ešte hlbšie a podľa rozjímania sv. Terézie z Lisieux nad obrazom Ježiša na kríži, ktorý objíma Mária Magdaléna, vyzdvihla potrebu zachytávania Kristovej krvi ako rozmer duchovného materstva, ktoré zachraňuje duše ponáraním do kalicha utrpenia.

Ako tradične, obnova sa ukončila eucharistickou adoráciou v kaplnke kláštora.

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC