Pôstna duchovná obnova pre ženy v Prievidzi


Pôstna duchovná obnova pre ženy v Prievidzi

V sobotu 24.2.2018 sa uskutočnila pôstna duchovná obnova pre ženy v kláštore Srdca Panny Márie v Prievidzi. Zúčastnilo sa na nej 18 žien z Prievidze, Valaskej Belej a okolia. Témou  obnovy bol evanjeliový príbeh Samaritánky ( Jn 4,  1 – 42).

Ženy mali možnosť prijať sviatosť zmierenia a spoločne sme slávili svätú omšu. Duchovnú službu konal dp. kaplán Marián Husár z farnosti Prievidza – mesto a obnovou sprevádzala sr. M. Xavéria Mikulová, FDC. Tešili sme sa , že sme mali možnosť získať úplné odpustky, ktoré sa vzťahujú na jubileum 150 rokov trvania našej Kongregácie. Spolu sme sa pomodlili aj za všetky naše sestry a nové povolania. Z vyjadrenia žien vyberáme: ….. „ďakujeme Vám za to, že sme mohli pookriať v tomto pôstnom čase blízko Pána a prišli sme sem do kláštora ako domov…“

Nech je Pán oslávený za všetky dary a milosti!

                                                                                                     sr. M. Xavéria Mikulová, FDC