Pôstna duchovná obnova pre ženy v Trnave


Pôstna duchovná obnova pre ženy v Trnave

V sobotu 3. marca 2018 prijalo 19 žien pozvanie na pôstnu duchovnú obnovu, v ktorej sme spoločne uvažovali nad životom praotca Jakuba a jeho celoživotným utekaním, až nakoniec pochopil, že musí čeliť pravde a dostal sa do zápasu s Bohom, z ktorého vyšiel iný ako bol pred tým – takto nás poznačí každé naše opravdivé stretnutie s Bohom.

Sviatosť zmierenia a sv. omšu slúžil brat Filip Čierny, OFM.

sr. Zuzana Kubíková, FDC