Pôstna duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom


Pôstna duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

V sobotu 10. marca 2018 prijalo 30 žien pozvanie na pôstnu duchovnú obnovu, v ktorej sme spoločne uvažovali nad životom starozákonného Jakuba a jeho zápasu s Bohom. Obnovu pripravila žiarska komunita sestier. Sv. omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval vdp. dekan Ján Flajžík. Obnova začala o 13:00 sv. omšou, po nej nasledovali dve prednášky na tému – Odvaha žiť v pravde, ktoré z rôznych pohľadov predniesli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Na záver bola moderovaná adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, na konci ktorej pán dekan udelil osobitné požehnanie každej prítomnej. V záverečnom zdieľaní ženy vyjadrili túžbu po ďalšom čase s Pánom, ktorý jediný dokáže naplniť a pochopiť srdce ženy.