Pôstna duchovná obnova v Košiciach


Vo štvrtok 6. apríla 2017 sa v Kláštore sv. košických mučeníkov v Košiciach uskutočnila

pôstna duchovná obnova pre pedagógov

zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach.Duchovnú obnovu (prednáška, sviatosť zmierenia a svätá omša)  viedol vdp. ThDr. Miroslav Gira, PhD, farár v Košiciach – Juh.

Pri príprave pomáhali sestry domáceho spoločenstva, zvlášť sr. M. Hieronyma Panocová, FDC, ktorá vyučuje na danej škole.