Pôstna duchovná obnova v Žiari nad Hronom


V sobotu 8. apríla 2017 sa konala na CZŠ v Žiari nad Hronom

Pôstna duchovná obnova pre ženy.

Pozvanie prednášať prijali naše spolusestry z Trnavy sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Duchovnú službu pre 18 žien – sviatosť zmierenia, adoráciu a svätú omšu – celebroval vdp. Flajžík, dekan.

Z Božej prozreteľnosti tu došlo k výmene duchovných darov. Ovzdušie pokoja nás pripravilo do Veľkého týždňa na slávenie veľkonočných tajomstiev.