Pôstna zbierka v Michalovciach


MICHALOVCE – V čase od 1. do 7. apríla  2019  sa v našom Rímskokatolíckom farskom kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach  konala  pôstna zbierka trvanlivých potravín pod názvom: Pomoc Matky Františky núdznym.

Opäť sa potvrdila veľká štedrosť veriacich z Michaloviec a vyzbieralo sa za dve osobné autá trvanlivých potravín a 410 eur na nákup trvanlivých potravín. Výťažok zbierky sme rozdelili tak ako obvykle OZ pomoc rodine Michalovce a OZ Maják nádeje Košice pre osamelé matky s deťmi.

Ďakujeme pánovi dekanovi Mgr. Stanislavovi Pavúkovi za možnosť vykonať túto zbierku aj všetkým dobrodincom. Zvlášť ďakujeme našej sestre Justíne Štofovej za nasadenie sa počas tejto zbierky.

Text a foto: sr. M. Christiana Števárová, FDC