Požehnanie adventných vencov v Žiari nad Hronom

Požehnanie adventných vencov v Žiari nad Hronom

V piatok 29.11.2019 duchovný správca Cirkevnej základnej školy Ján Kraus požehnal adventné vence, ktoré priniesli na sv. omšu určení žiaci zo všetkých tried.

S dievčatami piatych ročníkov viazala adventné vence sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC.

Počas posviacky adventných vencov pri sv. omši hrala na gitare a spievala s deťmi sr. M. Zdenka Koprdová, FDC.

Každé ráno nás počas adventu privítajú v triedach zažaté sviece, vôňa ihličia a radostná atmosféra očakávania. Zapálenie adventnej sviece je pre nás symbolom, že Vianoce sú predo dvermi. Vyprosujeme všetkým požehnaný adventný čas.

Komunita sestier zo Žiaru nad Hronom