Pozvánka: Duchovná obnova pre dievčatá v TrnavePozvánka: Duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

sa uskutoční v sobotu 6. októbra 2018 od 8:45 hod. na Halenárskej 8 v Trnave.

Plagát: