„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Prosba o 2 percentá z dane

Prosba o 2 percentá z dane

Pomôžte podporiť:

  • skvalitnenie výučbového procesu v našich cirkevných materských školách v Ivanke pri Dunaji a v Michalovciach
  • oprava Cirkevnej materskej školy sv. Terezky v Michalovciach
  • dobudovanie ubytovania pre vysokoškolskú dievčenskú mládež Trnave
  • formácia a pastorácia nových povolaní

Obchodné meno:        Kongregácia Dcér Božskej Lásky  na Slovensku

Sídlo:                              Halenárska 413/8, 917 01  Trnava

IČO:                                 00586366

Právna forma:              účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Bank. spojenie:            2665230002/1100 Tatrabanka

IBAN:                              SK39 1100 0000 0026 6523 0002

BIC:                                 TATRSKBX

Tel.:                                 0903 272 815

Web:                               www.marianky.sk

E-mail:                          provincialat@marianky.sk

ekonomka@marianky.sk

Tlačivá na preukázanie 2% z dane nájdete na stránke rozhodni.sk.

2percenta2020