Púť detí z Prievidze do Hronského Beňadika


Púť detí z Prievidze do Hronského Beňadika

Počas jarných prázdnin v stredu 21.2.2018 sme s niektorými prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi putovali do Hronského Beňadika. Na púť nás pozval pán kaplán Marián Husár. V priestoroch bývalého benediktínskeho kláštora sa nachádza relikvia šatky, na ktorej je Kristova Krv.

Okolo tretej hodiny sme boli v kostole, pomodlili sme sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu a uctili sme si relikviu. Každý z nás ju videl celkom zblízka. Potom nám miestny pán farár František Kapusňák povedal históriu  kostola. Po skončení prehliadky kostola sme putovali do Levíc, kde vo farnosti Levice – Rybníky bola detská svätá omša a po nej krížová cesta pre deti. Večer sme sa vrátili domov a tešilo nás, že sme krásne využili prázdninový deň.

                                                                                                           sr. M. Xavéria Mikulová, FDC

dav