Púť do Obišoviec s gymnazistami


OBIŠOVCE – V sobotu 13. októbra 2018 – v deň 101. výročia zjavení vo Fatime – sme navštívili Diecéznu svätyňu Panny Márie Ružencovej. Putovali sme vlakom a pešo – spolu 14 gymnazistov z osemročného gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach, ich katechétka sr. M. Faustína Zaťková, FDC a sestry z košickej komunity: sr. M. Hieronyma Panocová, FDC a sr. Mária Vengliková, FDC, ktoré prišli autom.

Po príchode do Svätyne sme sa pomodlili radostný ruženec, vypočuli sme si príhovor sr. M. Hieromymy a vdp. Michala Harakaľa, ktorý nám priblížil históriu pútnického miesta a milostivého obrazu Panny Márie Obišovskej. Pomodlili sme sa pred milostivým obrazom a prezreli sme si interiér kostola, každý dostal malú duchovnú pozornosť od pána farára.

Presunuli sme sa na farský dvor. Chlapci spolu s pánom farárom pripravili oheň a mohli sme si opekať… priniesol nám chutné hrozno, občerstvili sme sa… Po modlitbe Anjel Pána nasledoval bedmintonový turnaj (aj na strome skončil košík, tak bolo aj horolezectvo či stromolezectvo :), loptové hry, rozhovory… Zážitok sme mali z cestovania v poschodovom vlaku, z 15. minútového meškania, na spiatočnej ceste sme prišli načas. 🙂 Na košickej železničnej stanici niektorých čakali rodičia.

Vďaka Bohu za požehnaný čas, za pohostinnosť a prijatie pánovi farárovi Michalovi Harakaľovi, pánovi kostolníkovi a všetkým zúčastneným.