Púť do Modranky 2017


V tomto roku sa

púť k Loretánskej Panne Márii v Modranke

uskutočnola v nedeľu 14. mája.

Podľa tradície, pútnici z Trnavy odchádzali do Modranky od “hrubého kostola” (Baziliky sv. Mikuláša) o 9:00 hod. Hlavná sv. omša začal o 10:40 hod., lebo sa počkalo na pútnikov. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup. Púte z Trnavy sa zúčastnili sr. M. Terezka Gužiaková, FDC  a sr. M. Petra Oravcová, FDC. Z histórie

Rozmach pútí nabral nový rozmer v r. 1683, kedy sa na orodovanie Panny Márie zázračným spôsobom spustila hustá hmla, ktorá obec  i celú Trnavu zachránila pred tureckým vpádom. Pápež Inocent XII. vyhlásil v r. 1695 Modranku za pútnické miesto.

V kaplnke pútnického chrámu Najsvätejšej Trojice je na oltári umiestnená milostivá socha Loretánskej Panny Márie – Božej Matky držiacej na ľavej ruke sediaceho malého Ježiša. Nad sochou je nápis v slovenskom jazyku “Loretánska Panna Mária v Modranke z čias tureckých vpádov 1683”. Tri páry anjelov umiestnených nad sochou pridržiavajú kartušu s latinským nápisom, v preklade “Božia rodička, vysloboď nás od moru, hladu, ohňa a vojny.”

Viac na: modranka.fara.sk