Púte do kaplnky v košickom kláštore


Púte do kaplnky v košickom kláštore

Veriaci z Košíc a okolia využívajú možnosť získať plnomocné odpustky v Kaplnke sv. Jozefa v košickom kláštore.

V májové utorky pri sv. omši o 16:30 hod. sa zhromažďujú vo väčšom počte, keďže v tieto dni bol štátny sviatok. V utorok 15. mája 2018 putovali aj prvoprijímajúce deti – Deti Božskej Lásky – spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi.

V pondelok 14. mája 2018 a v stredu 16. mája 2018 spolu s katechétkou Mgr. Evou Babecovou nás navštívili študentky Strednej zdravotnej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V kaplnke sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a vypočuli si prednášku a svedectvo povolania sr. M. Hieronymy Panocovej, FDC.

V sobotu 19. mája 2018 sestry pripravili duchovno-relaxačné popoludnie pre 11 študentov sekundy z Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach.

????

Srdečne pozývame k nám:

Plnomocné odpustky v košickom kláštore