Relikvia bl. Titusa vo Veľkých Levároch


Relikvia bl. Titusa vo Veľkých Levároch

Na sviatok svätého don Bosca – 31. januára 2018 – do našej komunity vo Veľkých Levároch, zavítali relikvie Don Títusa Zemana. Spoločnou modlitbou sme na príhovor blahoslaveného Títusa prosili za nové povolania do našej Kongregácie.

sr. M. Laura Bratkovičová, FDC