Slávnosť 1. sv. prijímania v Košiciach – Kráľovnej pokoja

Slávnosť 1. sv. prijímania v Košiciach – Kráľovnej pokoja

V nedeľu 13. mája 2018 v Kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach na Juhu prvý krát prijalo Eucharistiu aj 20 detí zo základnej školy Gemerská 2 v Košiciach, ktoré v rámci školskej a farskej katechézy pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC.

V sobotu 12. mája 2018 prijali sviatosť zmierenia a obnovili si  krstné sľuby. Na oboch slávnostiach celebrovali ThDr. Miroslav Gira, PhD., farár a ThDr. Pavol Hrabovecký, S.T.D., kaplán.

Príprava rodičov na túto slávnosť spočívala aj v mesačných stretnutiach v priestoroch farského úradu, kde spolu s kňazom a manželmi-lektormi sa im prihovorila aj sr. M. Hieronyma Panocová, FDC.

Ďakujeme Bohu za naše kresťanské rodiny a vyprosujeme im vytrvalosť v nasledovaní Krista.

sestry z košickej komunity