„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Služba v karanténnom centre

Svedectvo sr. M. Jany Pavly, ktorá slúži v karanténnom centre od 18. apríla do 2. mája 2020:

Život otvára mnoho dverí, tentokrát sa mi otvorili dvere karanténneho centra pre repatriantov v Banskej Bystrici.Služba nadobudla úplne inú podobu. Výzbroj najvyššej možnej ochrany, tj. respirátor, štít, ochranný overal, rukavice – sa na dva týždne dobrovoľníckej služby stali samozrejmosťou pri roznášaní stravy, základných vecí osobnej potreby, vynášaní odpadkov a registrácii  repatriantov.

Potrebu si nevymyslíte, potreba príde a prišla v podobe prosby z Ministerstva vnútra SR. Hoci dvere repatriantov zostávajú zatvorené a kontakt obmedzený, môžu otvoriť okno, častokrát nás nájdu ako stojíme na chodníku, prehodíme pár slov a prejavíme záujem. Takýto sociálny kontakt sa tu veľmi cení.

Údiv, milý úsmev, prípadne slová vďačnosti zaznievajú, keď pod oknami vidia, kto sú tí „oskafandrovaní“ dobrovoľníci, ktorí im zaklopú na dvere, že už tam majú všetko potrebné. Pod oknami stoja traja rehoľníci 😉 ja – sestra Jana Pavla a dvaja bratia kapucíni Lukáš a Tomáš.

V každom prípade, všetci cítime, že nás pandémia zastavila, zavrela, obmedzila, možno, aby v nás spustila nové procesy, otvorila nové horizonty a dala zelenú tomu, na čo  sme „nemali“ čas. Spolu s bratmi sa modlíme za repatriantov, ktorým slúžime na ceste domov, aby sa vrátili aj k sebe, k hlasu svojho srdca a vrátili sa Domov, tam kde ich čaká Pán.

Správa z TK KBS: – tu.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200424012