Štafetová adorácia rodín za rodiny Slovensko 2019


TRNAVA – Dňa 14. apríla 2019 bol náš kláštor v Trnave spolu s našimi sestrami k dispozícii pre všetkých, ktorí sa túžili zapojiť jednou hodinkou svojho času do celoročnej štafetovej Adorácie rodín za rodiny medzi 8.00 a 20.00 hod.

Bol to veľmi vzácny čas, pretože bola práve Kvetná nedeľa a teda príležitosť zastaviť sa na začiatku Veľkého týždňa, tak bohatého na najväčšie tajomstvá našej viery. Pred adoráciou sme mohli zažiť v našej kaplnke sv. omšu obohatenú o symbol znovuzrodenia, t.j. bahniatka, a samozrejme o pašie, ktoré pomáhajú vstúpiť do tajomstva Ježišovej obety z lásky k nám. Ježišova obeta vo Sviatosti lásky bola potom obrovským zdrojom milostí a magnetom hlavne pre jednotlivých zástupcov rodín a pre manželské páry, ale aj pre nás sestry a prítomného kňaza jezuitu P. Jozefa Amricha, SJ. Zastavili sme sa pred Pánom, v tichu alebo spoločne sme prosili za naše a všetky ostatné rodiny a dovolili mu, aby ich viedol a žehnal.

Chceli by sme sa poďakovať kňazovi a všetkým, ktorí k nám prišli, modlili sa a spievali s nami, tiež prípravnému tímu z Familiae Locum, ktorý nám sprostredkoval konkrétny deň, zapojil ľudí a pripravil texty k priebehu adorácie.

Pre nás Dcéry Božskej Lásky bol tento deň významný, keďže uplynulo 125 rokov od smrti našej Zakladateľky, Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej. Ďakovali sme Trojjedinému Bohu  za dar jej života, povolania a založenia Kongregácie. V čase adorácie sme na jej príhovor vyprosovali Božiu pomoc a milosti pre rodiny i pre všetkých, ktorí sa obracajú na nás s prosbou o modlitbu na konkrétne ich úmysly.

sr. M. Veronika Komadová, FDC

bst

dav