Stretnutie Detí Božskej LáskyStretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach

V sobotu 25. novembra 2017 sa stretli v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach deti zo spoločenstva Deti Božskej Lásky, aby spoločne slávili sv. omšu, pripomenuli si význam a podstatu adventu a vyrobili si adventné kalendáre.

Založenie spoločenstva Detí Božskej Lásky v Košiciach

V sobotu 25. novembra 2017 o 14:30 hod. v Kláštore svätých košických mučeníkov v Košiciach bolo založené Spoločenstvo Detí Božskej Lásky. Deti spolu so svojimi mamkami a sestričkami sa v kaplnke sv. Jozefa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Potom sme predstavili Spoločenstvo Detí Božskej Lásky a Rodinu Božskej Lásky. Deti (od 5 do 12 rokov) sa rozhodli, že sa budú modliť za konkrétneho kňaza Košickej arcidiecézy a spoznávať život Matky Františky a robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba aj svojich rovesníkov.