Stretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach


Stretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach

V sobotu 10. februára 2018 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie Detí Božskej Lásky. Prvou časťou stretnutia bola eucharistická adorácia, počas ktorej sme sa s deťmi modlili za kňazov a za nové duchovné povolania. Po nej každý dostal „Plán pôstnej prípravy“ na veľkonočné sviatky, ktorý začnú deti plniť od Popolcovej stredy. V druhej časti stretnutia sme oslávili 2. narodeniny spoločenstva čokoládovou tortou a zábavným spevom piesní. Nakoniec sme sa vybrali na farský úrad, aby sme zablahoželali duchovnému otcovi Stanislavovi k jeho narodeninám.

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC