Stretnutie Spoločenstva Detí Božskej Lásky v Michalovciach


V piatok 12. mája 2017 sa stretli Deti Božskej Lásky v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach,

aby spoločne so sestrami prežili noc s fatimskými deťmi, a tak viac prenikli do udalosti a posolstva zjavenia Panny Márie vo Fatime. Deti začali večer spoločnou adoráciou a Ježišovi prítomnému vo Sviatosti Oltárnej skladali k nohám osobné chvály, vďaky, odprosenia i prosby. Po modlitbe sa presunuli do triedy našej materskej školy, kde si pozreli animovaný film Príbeh z Fatimy. Ďalšiu úlohu, ktorou bola dramatizácia niektorých scén z filmu, zvládli bravúrnym spôsobom – veselo, vtipne i vážne. Tesne pred polnocou sa všetci v sprievode so svetielkami a za spevu „Ave maria“ premiestnili k jaskynke v záhrade kláštora, aby sa spoločne pomodlili desiatok ruženca. Nočný program ukončili v kaplnke krátkou modlitbou pred spaním.

Sobotu – 13. mája – začali deti v kaplnke kláštora, kde sa aktívne zapojili do slávenia sv. omše čítaním a spevom. Sv. omšu celebroval vdp. Tomáš Muszka, ktorý pravidelne svojou účasťou a príhovormi motivuje deti k malým obetám a modlitbám za kňazov. Po sv. prijímaní sa všetci prítomní v kaplnke zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Záverom celého stretnutia bola modlitba sv. ruženca, do ktorej sa zapojili aj prichádzajúci rodičia.

Informovala: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC