Svätojozefská púť v košickom kláštore


Svätojozefská púť v košickom kláštore

Na slávnosť sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie, 19. marca 2018 v kaplnke košického kláštora slúžil odpustovú svätú omšu dp. ICLic. Matej Babčák. Pozvanie na svätojozefskú púť prijali veriaci z farnosti Košice – Juh: deti Božskej Lásky s rodičmi, kolegovia zo škôl, kde sestry pôsobia, susedia, priatelia a známi. Po svätej omši sa pomodlili modlitby na získanie plnomocných odpustkov v Jubilejnom roku Dcér Božskej Lásky, dozvedeli o histórii kláštora a o symbolike zariadenia Kaplnky sv. Jozefa. V jedálni kláštora nasledovalo agapé spojené s rozhovormi.

Na príhovor sv. Jozefa vyprosujeme pútnikom veľa Božích milostí a požehnania. „Svätý Jozef, osvedč sa, že si naším ochrancom.“ (nábožný vzdych k sv. Jozefovi z rehoľnej tradície FDC)

sestry z košickej komunity