Svätý Mikuláš v Malých LevárochSvätý Mikuláš v Malých Levároch 2017

Tak ako každý rok aj tento prišiel medzi naše deti z materskej a základnej školy v Malých Levároch Sv. Mikuláš. Privítali sme ho piesňami a básňami. Všetky deti mali veľkú radosť. Rozprávali sme si o živote svätého Mikuláša a na záver deti dostali sladkú odmenu.

sr. M. Laura Bratkovičová, FDC