Te Deum v Trnave


Z príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 pozval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch žiakov, učiteľov, pedagógov základných a stredných škôl

na ďakovnú svätú omšu do katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave v utorok 27. júna 2017.

Spolu so žiakmi ZŠ na Ul. J. Bottu v Trnave sa ďakovnej slávnosti zúčastnila sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC.

Správa z abu.sk:

V úvode svätej omše arcibiskup Orosch odvíjal svoje myšlienky od slova „vďačnosť“ a poďakovanie. Poďakovanie Pánu Bohu za celý školský rok, za dobré výsledky, vysvedčenie, ale i za iné oblasti, v ktorých im dal Pán Boh svoje dary… v športe, v hudbe, v recitácii, či v iných súťažiach, kde sa viacerí žiaci a študenti zapájali počas školského roka a dosiahli pekné výsledky, umiestnenia. „Ako skĺbiť ľudskosť a kresťanského ducha?“ – pán arcibiskup pripomenul na osobnom živote mladých  športovcov, ktorí sú nám všetkým známi – Peter Sagan, Matej Tóth, slovenský šprintér Ján Volko. Každý z nich prejavil takú vnútornú kvalitu najmä preto, lebo si bol vedomý, že úspech môže prísť obetavosťou, usilovnosťou, láskou a vytrvalou prácou na sebe. To sú úžasné príklady, ktoré nám všetkým majú čo povedať, aj mladým. Je veľmi dôležité, aby sa súčasne tou sebadisciplínou, aj športovou, formovalo aj naše vnútro, to znamená, aby sme sa stali dobrými charakternými ľuďmi a dobrými kresťanmi.

Popri štúdiu, ktoré je určite dôležité, máme byť všímaví aj k tým, ktorým treba nezištne pomáhať – spolužiakom, ale aj pani učiteľke, ak potrebuje priniesť na hodinu alebo z nej odniesť nejaké učebné pomôcky, nie preto že „musím“ ale preto, že sa tomu učím v Ježišovej škole lásky. Všetci sme dostali rôzne dary aj dary Ducha Svätého. Duch Svätý je ten, ktorý nás vnútorne posilňuje, pomáha nám v našom každodennom živote. Keď sa Pán Ježiš zahľadel na apoštolov, ktorí sa vrátili z jednej misijnej cesty, videl na nich, akí sú unavení, pozval ich odpočinúť si na osamelé miesto. On im nepovedal, choďte si odpočinúť, ale im povedal: „Poďte“, to znamená, že si išiel odpočinúť s nimi. Aj nás pozýva, aby sme si išli odpočinúť na nejaké miesto … k moru, k starej mame, na letný tábor atď… nájdime si také miesto počas prázdnin, ale nie bez Ježiša. Nezabúdajme, že aj nás Pán Ježiš pozýva, aby sme si odpočinuli s Ním. Počas tých dvoch mesiacov nezabúdajme na modlitby, sväté omše, sväté spovede. Buďme s Ježišom! S Ním sa snažme prežiť tie dva mesiace plní vďačnosti, múdrosti, opatrnosti a posilnení na tele i duchu ale aj v novom, plnšom a intenzívnejšom vzťahu k Pánovi.

Na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť na tejto ďakovnej svätej omši, zaželal príjemné prázdniny a s niektorými školami si urobili aj spoločnú fotografiu.

TO ABU informovala Mária Mikušová