Veľké Leváre: Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi


Vo štvrtok 15. júna 2017  sa v našej farnosti konala oslava sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Sestry pripravili oltár pred kláštorom, kde bolo prvé zastavenie počas procesie cez dedinu.

Napísala: sr. M. Metoda Balogová, FDC