Veľkonočné priania 2020


Veľkonočné priania 2020

od provinciálnej predstavenej a z komunity Trnava

Prianie VN 2020

z komunity Veľké Leváre:

Požehnané veľkonočné sviatky 2020-vl

z komunity Bratislava:

Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja!

Požehnanú a milostiplnú Veľkú Noc Vám zo srdca prajú a v modlitbách na Vás pamätajú spolusestry z Bratislavy,
sr. Klaudia, sr. Edith, sr. Michaela a sr. Miriam.

z komunity Ivanka pri Dunaji:

z komunity Žiar nad Hronom:

v.noc 20.docxa

z komunity Prievidza:

z komunity Košice:

z komunity Michalovce: