„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Vianočné vystúpenie v CMŠ v Michalovciach

Vianočné vystúpenie v CMŠ v Michalovciach

Ako tradične každý rok sa 11. decembra 2019 uskutočnilo vianočné vystúpenie detí CMŠ sv. Terezky v Michalovicach, na ktoré boli pozvaní rodičia i starí rodičia. Nechýbali pri tom ani sestry z komunity.

Text a fotky: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC