Vianočný koncert v kláštore Hubertinum vo Veľkých Levároch

VEľKÉ LEVÁRE – Vo štvrtok 26:12.  v kláštornej kaplnke vo Veľkých Levároch bol vianočný koncert v podaní Patrika Hodeka, ktorý hral na akordeón a Šimona Nimscha na gitare. Sprievodné slovo mala Eliška Hodeková. Potešili naše staršie spolusestry a navodili krásnu vianočnú atmosféru. Na záver sestra Metoda všetkým popriala požehnané sviatky a páter Jaroslav Kinka, CR pridal poľske koledy a udelil všetkým požehnanie.

Text, foto a video: sr. M. Laura Bratkovičová, FDC

video si môžete pozrieť tu.