Vianočný koncert v kláštore vo Veľkých Levároch

V predvečer sviatku Svätej rodiny 29. decembra 2018 sa v našej kaplnke rozozvučali tóny vianočných piesní. Tri deti z farnosti Veľké Leváre si pre sestričky  pripravili vianočný koncert. Eliška a Patrik Hodekovci a Šimon Nimsch. Patrik hral na akordeóne, Šimon na gitare a Eliška ich doprevádzala slovom. Na záver každý dostal malý darček, ktorý si deti pripravili.  Na koncert prišli aj pozvaný hostia medzi nimi aj P. Jaroslav Kinka, CR, správca farnosti a Ing. Richard Nimsch, starosta obce.

sr. M. Laura Bratkovičová, FDC