Víkendovka o rozlišovaní povolania


Víkendovka o rozlišovaní povolania

TRNAVA – Na začiatku Pôstneho obdobia,v dňoch od 1.3. do 3.3.2019 sa v kláštore na  Halenárskej ulici v Trnave konala vytúžená viacdňová duchovná obnova pre dievčatá. Zúčastnilo sa jej 17 dievčat pod vedením sestier Zuzany a Jany Pavly.

Začali sme spoločnou svätou omšou vo františkánskom kostole, pokračovali cyklami prednášok pretkanou celonočnou adoráciou, kde sme mali výnimočnú možnosť byť tak špeciálne v blízkosti s Pánom.

,,Ty chceš viac, než ja sám…  vpísanú hlboko túžbu mám “.

Mali sme priestor spoznávať a odkrývať skryté túžby, ktoré nám do srdca vpisuje Boh, zamýšľať sa a rozlišovať Božie zámery s nami. Bol to čas nových stretnutí s ľuďmi i so sebou, nových objavov, rozhovorov, čas stíšenia a zamýšľania sa nad témami prednášok. Zažili sme veľa radosti prostredníctvom hier, načerpania skrz svedectva a dotyku sŕdc. Sestry sa nebáli hovoriť o témach nadčasových, s ktorými sa potýka každá ženská duša,telo i psychika Vďaka bezpodmienečnému prijatiu sestier, ktoré sa nechali sprevádzať Duchom Svätým,sme tak zažili neopakovateľne chvíle plne otvorenosti a načerpania zo studnice Pokoja Ďakujeme!

Info a foto: sr. Zuzana Kubíková, FDC