Vlastná cesta


Dňa 28. apríla 2013 bola v TV Lux odvysielaná relácia Vlastná cesta –

svedectvo povolania našej juniorky sr. M. Rút Šindlerovej, FDC.

Prezrieť video – tu.