„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Vystúpenie v Klube dôchodcov v Žiari nad Hronom

„Konať dobro, rozdávať radosť, robiť šťastnými a viesť do neba…“ Matka Františka, Božia služobnica

Vystúpenie v Klube dôchodcov

Deti z CMŠ v Žiari nad Hronom navštívili v predvianočnom čase (18. decembra 2019) miestny Klub dôchodcov. Stovka seniorov sa tu stretáva počas celého roka. Sr. M. Zdenka Koprdová, FDC a p. učiteľka Mgr. Erika Mandincová nacvičili s deťmi krátky príbeh o narodení Pána Ježiša v Betleheme. Prítomných seniorov potešili a dojali k slzám. Na záver si všetci spolu zaspievali Tichú noc. Dôchodcovia odmenili deti potleskom i sladkou odmenou.