„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Z adventnej duchovnej obnovy pre ženy v Trnave

Adventná duchovná obnova pre ženy v Trnave sa konala v sobou 15. decembra 2018. Bolo to práve na spomienku našich blahoslavených Drinských mučeníc:

Keď sa obnovujeme v deň mučeníckej smrti piatich odvážnych žien, rastie v nás, ženách, odvaha a túžba po svätosti. Blahoslavené Drinské mučenice, orodujte za nás!

Ďakujeme za krásny čas v blízkosti sŕdc, načúvaní a zdieľaní.

sr. Zuzana Kubíková, FDC

Veronika o obnove:):

„V adventnej duchovnej obnove sme sa spolu so ženami zastavili pri téme ,,Povolaná byť svätou“ Počas slova sestier, sr. Zuzany Kubíkovej, FDC a sr. M. Jany Pavly Lalíkovej, FDC, sme mali priestor meditovať nad tým, že svätosť nie je métou pre ,,vyvolených, dokonalých“, že k nej smeruje každá z nás spôsobom nám vlastným, zároveň neobyčajným a tak jedinečným prežívaním obyčajných prítomných okamihov. Svätosť zvnútra, kus svätosti v každom stvorení bezohľadu na to kde sme, ale kým sme a kým sa stávame…

Obzvlášť sme si v tento deň, 15.12.2018, uctili Drinské mučenice, ktorých sviatok pripadol presne na tento deň. Dcéry Božskej Lásky si pripomínajú deň smrti svojich spolusestier z decembra 1941, ktoré boli zavraždené pre vernosť svojich rehoľných sľubov a vernosť hodnotám, ktoré vyznávali. Mali odvahu, ktorá inšpiruje a pozýva k svätosti ☺. Súčasťou duchovnej obnovy bola adorácia, ženy mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a svätá omša, vyslúžená saleziánom Máriom Zacharom. Nechýbali diskusie, rozhovory, ale aj čas ticha a rozjímania o svätosti, ku ktorej každá z nás zatúžila nanovo smerovať.“