„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Z adventnej duchovnej obnovy v Prievidzi

V sobotu 7. 12. 2019 sa konala v kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre ženy našej farnosti Prievidza – mesto. Zišlo sa ich 16. Duchovne ich v prednáške sprevádzala sr. M. Xavéria Mikulová, FDC. Sviatosť zmierenia a sv. omšu slúžil kaplán farnosti Mgr. Dominik Kučera.

Do Knihy návštev ženy poznačili vďačnosť  a radosť, že mohli pookriať a duchovne sa „naladiť“ na adventný čas.

Spolu s Máriou kráčali do tajomstva ticha, uchovávania si všetkých týchto udalostí vo svojom srdci a rozjímať nad nimi, lebo téma nás viedla:“ Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Po ukončení duchovnej obnovy bolo krátke agapé so zdieľaním.

text a foto: sr. M. Xavéria Mikulová, FDC