„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Z duchovnej obnovy pre dievčatá v Michalovciach

MICHALOVCE – Počas víkendu 24. – 25. novembra 2018 prišlo do Kláštora sv. Terezky v Michalovciach deväť stredoškoláčok, aby sa zúčastnili duchovnej obnovy na tému svätosti, do ktorej ich voviedla S. M. Christiana Števárová. Okrem dievčat zavítala k nám aj Vierka Krušová, členka Rodiny Božskej Lásky, ktorá počas spoločnej modlitby v kaplnke obnovila svoje prísľuby. Bola veľkým povzbudením a svedectvom pre mladé dievčatá.

Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC